Студентки на медицински vs студентки на електро


Ама после на пазарот на труд е обратно.


Like it? Share with your friends!

877

Comments 0

Повеќе од: ТАПА